Lettiska.se - Översättningar och tolkning

TJÄNSTER

  • Jag tolkar mellan SVENSKA-LETTISKA-ENGELSKA och översätter mellan språken också. Mellan alla språken fritt. Jag talar tyska flytande men åtar mig inte översättningar.


  • Jag är utbildad på Stockholms Universitet, på Tolk- och Översättningsinstitutet TÖI och har mer n 25 års erfarenhet av att ha tolkat kommersiellt.


  • Kunder har varit landsting, domstolar, Arbetarskyddsstyrelsen, SWECO (tel 08-695 60 00, att. Marcus Bergman), fackfreningar (t.ex Statstjnstemannafrbundet), sjukhus och kommersiella fretag (t.ex. Enviromental Engineering, tel 0171-307 06). Gvle Tolkjour (026-68 53 08), Uppsala Tolkjour (018-14 41 10) och i Stockholm Tolkjouren-sprkcentrum (08-506 119 06) och Avenida.


  • Lettiska i Sverige är ett bristspråk och tolkas/översätts av, kring 20 personer.


  • Jag r fdd i Sverige av lettiska frldrar. Hemma talade vi lettiska och utanfr hemmet svenska. Alla min utbildningar r svenska. Jag innehar F-skattesedel och uppvisar den mot kunds anmodan.


  • CV fr nedladdning CV fr nedladdning.