Lettiska.se - Översättningar och tolkning

TJNSTER

  • Jag tolkar mellan SVENSKA-LETTISKA-ENGELSKA och verstter mellan sprken ocks. Mellan alla sprken fritt. Jag talar tyska flytande men tar mig inte versttningar.
  • Jag r utbildad p Stockholms Universitet, p Tolk- och versttningsinstitutet TI och har mer n 25 rs erfarenhet av att ha tolkat kommersiellt.
  • Kunder har varit landsting, domstolar, Arbetarskyddsstyrelsen, SWECO (tel08-695 60 00, att. Marcus Bergman), fackfreningar (t.ex Statstjnstemannafrbundet), sjukhus och kommersiella fretag (t.ex. Enviromental Engineering, tel0171-307 06). Gvle Tolkjour (026-68 53 08), Uppsala Tolkjour (018-14 41 10) och i Stockholm Tolkjouren-sprkcentrum (08-506 119 06) och Avenida.
  • Lettiska i Sverige r ett bristsprk och tolkas/verstts av, kring 20 personer.
  • Jag r fdd i Sverige av lettiska frldrar. Hemma talade vi lettiska och utanfr hemmet svenska. Alla min utbildningar r svenska. Jag innehar F-skattesedel och uppvisar den mot kunds anmodan.
  • CV fr nedladdningCV fr nedladdning.